RC Sint-Truiden
Welcome at Rotary Club Sint-Truiden

DE EERSTE JAREN !

DE EERSTE GESPREKKEN IN SINT-TRUIDEN

Eind 1964 namen Sylvio Gregoire en Philippe Hills, beiden lid van Rotary club Hasselt, het initiatief om een nieuwe club te stichten te Sint-Truiden. Na enkele informatievergaderingen, met veel dynamisme voorgezeten door Sylvio, gesteund door André Bijvoet, voorzitter van club Hasselt, vormde zich een vaste kern en weldra was de nieuwe club geboren.

De eerste gesprekken over de stichting vonden plaats in de Leopold Tennisclub te Sint-Truiden. Op 23 februari 1965 was het dan zover. Paul Tallon, een jonge chirurg, en enkel vrienden kwamen samen in Restaurant “Astoria” op de Grote Markt. Ze wensten een Rotary club op te richten met als doel de vriendschap te bevorderen tussen de leden en uitwisseling van beroepservaring onder zakenlui te organiseren naar het voorbeeld van de stichters van toen net 60 jaar geleden. Sylvio Grégoire van Rotary Hasselt fungeerde als Peter.

DE STICHTENDE LEDEN  23-02-1965

Aerts Marcel                    Gregoire Clément        Kevers Etienne          s’Heeren Robert
Berwaerts Victor            Gregoire Sylvio            Mangelschots Léon   Snyers Fernand
Boes Jacques                   Grouwels Jos                 Nagels Jos                   Stevart Joseph
Brialmont Albert            Gysens Guy                   Nills Lou                     t' Serstevens Bernard
De Schaetzen Benoit      Hendrickx Fernand    Pirard Robert             Tallon Paul
De Schaetzen François  Heymans Pïerre          Pitsaer Jo                     Vandewalle Karel
De Mol Albert                  Hills Philippe               Sikivie Armand          van de Weyer Eugène
                                                                                                                         Vorstermans Wil

AANVAARDING DOOR EVANSTONE 08-07-1965

In juli 1965 wordt vanuit Evanstone USA gemeld dat Rotary Sint-Truiden als lid van Rotary Internationale wordt geaccepteerd.

KEURE OVERHANDIGING 02-04-1966

Op 02/04/1966 wordt het charter officieel aan Rotary Sint-Truiden uitgereikt. Om 17.30 uur begon het feest op het stadhuis in de grote zaal. Burgemeester Ramaekers wees erop dat al wie op merkwaardige wijze bijdraagt tot de eer, de welvaart of de verheffing van de Sint-Truidense gemeenschap, kan rekenen op het stadsbestuur. Onze voorzitter Dokter Tallon betoonde zijn dank voor deze gastvrijheid. Vervolgens kwam de gouverneur van het district 162 Dokter Georges Henry aan het woord en werd het charter overhandigd waardoor wij officieel toetraden tot Rotary International.

► Dag op dag, 60 jaar na het ontstaan van de eerste Rotary club te Chicago werden wij opgenomen als 11.933 ste club. Er waren toen wereldwijd 565.250 Rotary leden in 127 landen.

 

 


Next events

View more?

Latest News

View more?